Balança penjada SATURNO OPENSCALE 22RLI d'EPELSA

Informació addicional