Informació addicional

Balança penjada SATURNO OPENSCALE 22RLI d'EPELSA